Electric UP – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și din domeniul HORECA

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din diverse domenii, precum și pensiunile, hotelurile, restaurantele și alte companii HoReCa de toate dimensiunile sunt invitate să-și pregătească deja proiectele pentru a obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 100.000 de euro pentru a-și instala panouri fotovoltaice și stații de alimentare a mașinilor electrice. 

Programul vizează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Condiții de eligibilitate pentru firme în programul ElectricUp

Vor fi 2 categorii principale de beneficiari ai finanțării ElectricUp:

 • Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM).
 • Persoane juridice române din sectorul HoReCa (activitate principală sau secundară) – codurile CAEN: 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

IMPORTANT! Beneficiarii trebuie sa fie consumatori de energie mediu si mari din ianuarie 2019 si pana in prezent (peste 15MWh consum lunar).

În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții, printre care:

 • să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • să se angajeze că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • Să se angajeze că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare.

Scopul programului Electric UP

 • Instalare panouri fotovoltaice cu o putere intre 27 kwp si 100 kwp pentru consum propriu si livrare surplus in retea;
 • Instalarea a minim o statie de reincarcare de minim 22 kwp pentru vechicule electrice si electrice hybrid plug-in.

Finantare Electric UP

 • Maxim 100.000 Euro pentru 100 kwp;
 • Ajutor financiar 100%;
 • Contributie proprie 0;
 • Proiecte finantate – minim 983.

Cheltuieli eligibile program Electric UP

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente:

 • panouri fotovoltaice;
 • invertor/invertoare;
 • echipamente conexiuni;
 • structura de montaj a sistemului;
 • modul de comunicaţie;
 • contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panourifotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, înformat electronic;
 • tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;

f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;

g) 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

 • Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.
 • Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
 • Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, energie.gov.ro.

Inscrierea solicitantilor incepe in 04.12.2020 si procesul de inscriere va dura 60 zile. Dupa aceasta perioada incepe depunerea efectiva a proiectelor care va dura tot 60 de zile.

Descarcă Ghidul Programului Electric UP

Solarcenter ofera intocmirea proiectelor Electric UP cu titlu gratuit.

Daca sunteti interesati de accesarea acestor fonduri te rugam sa completezi acest formular, urmand ca un reprezentant Solarcenter sa va contacteze.

Nume și Prenume

Email

Nr. Telefon

Denumire companie

CUI

Cod CAEN

Localitatea


program electric up statie incarcare masini